Jeg er født 22. juli 1975.

Sålænge tilbage jeg husker, har udvikling af menneskelig bevidsthed samt åbenhed for universel kærlighed og intelligens været naturligt for mig og haft min dybe opmærksomhed. Jeg arbejder for lys, kærlighed, retfærdighed og indsigt som brobygger mellem gammelt og nyt, forandring og fornyelse. Vigtige kvaliteter for universel kærlighed og intelligens er stilhed, nærvær, medfølelse, omsorg, indlevelse, taknemmelighed, humor, skelneevne, evnen til at lytte opmærksomt og viljen til det gode. Åndelige studier og tjenste kan bane vejen for disse kvaliteter og det bevidste møde med sjælen. Jeg fungerer som menneske og terapeut reflekterende og perspektiverende, klarfølende og indlevende samt inddrager ny viden og videnskab, et dybt personligt engagemt og flere års erfaring.

Uddrag af CV:

  • Stud. Pædagogisk psykologi ved Institut for Pædagogik og Uddannelse,
    Aarhus Universitet i Emdrup, København
  • Erfaring med foredrag inden for meditation, stress og positiv psykologi
  • Krisemedarbejder hos Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 
  • Frivillig rådgiver hos Børns Vilkår
  • Hjælper i ældreplejen
  • Professionsbachelor som Pædagog ved University College Sjælland, Roskilde 
  • VisdomsAkademiet ved Teosofisk Forening, København
  • Eksamineret RAB godkendt Healingsmassør og Samtaleterapeut ved Kilden, Valby Speciale: Supervision & terapeutisk yoga og Healing & mentale teknikker

Jeg har kurser og erfaring inden for spiritualitet, selvudvikling, mindfulness og kreativitet. Mine interesser inkluderer åndsvidenskab og den esoteriske lære, livets udviklingsprocesser og udviklingsarbejde, healing og omsorg, martial arts, yoga, sundhed og natur, sprog og kunst, sanselighed og æstetik.